GDPR

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka je, sukladno članku 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredbe), osoba imenovana od strane voditelja obrade osobnih podataka, koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Dužnosti i zadaće Službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 39. Uredbe, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka:

  • informira i savjetuje Voditelja obrade, te zaposlenike koji obavljaju obradu, o njihovim obvezama iz Uredbe te ostalim regulatornim propisima vezanim uz zaštitu podataka;
  • prati poštivanje Uredbe, podiže svijest zaposlenika o važnosti zaštite osobnih podataka,
  • pruža savjete, kada je potrebno i/ili zatraženo;
  • surađuje s nadležnim Nadzornim tijelom;
  • djeluje kako kontaktna točka za nadzorno tijelo i ispitanike, o pitanjima u pogledu obrade i zaštite osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

Trilix d.o.o.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Zagreb, A Ul. Grada Vukovara 269f/2,
(Green Gold, V1), 10000  Zagreb

e- mail: osobni.podaci@trilix.eu

telefon: +385 (1) 884 8070