young business man playing chess

Zaposlenje

Trenutno otvoreno radno mjesto:

Junior / Senior Java developer(M/Ž) – ​Odjel razvoja poslovanja

​Zainteresirani za posao u Trilixu?

​Pošaljite otvorenu molbu

​​Prijavite se za obavljanje stručne prakse


Trilix kontinuirano širi poslovanje te povećava broj zaposlenih. Kao informatička tvrtka, najčešće tražimo informatičare s različitih učilišta (Fakultet organizacije i informatike, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Tehničko veleučilište), bilo s iskustvom ili bez. Zapošljavamo i kandidate drugačijeg profila za rad u Odjelu konzaltinga, Odjelu podrške korisnicima, Odjelu poslovne analize i u prodaji. Trenutno u Trilixu radi 18 zaposlenih. Radno vrijeme nam je fleksibilno, na poslu imamo osiguranu kavu i svježe voće, a najvažnije od svega – prijateljsku, opuštenu radnu atmosferu!

Studentima s različitih učilišta omogućujemo da kod nas obave stručnu praksu, koju plaćamo, a neke od studenata smo nakon uspješno obavljene prakse i zaposlili te sada rade kod nas. Osim studenata koji nam dolaze na stručnu praksu, kod nas konstantno radi i nekoliko studenata, koji nam pomažu oko obavljanja poslova u našem Odjelu podrške korisnicima.

ODJEL RAZVOJA

U našem Odjelu razvoja rade projektanti i njihov voditelj. Projektanti su zaduženi za razvoj aplikativnih rješenja i sustava te rade na projektima i u domeni održavanja. Iskusniji samostalno rade procjenu angažmana te implementaciju sustava, a projektantima s manje iskustva u tome pomažu voditelj te stariji kolege. U sklopu svojih dužnosti svi drže prezentacije i edukacije klijenata i internih korisnika.

Ključne tehnologije koje koriste su:

 • Java
 • Spring Framework
 • Spring Web Services
 • SQL Server.
 • Projektanti često odlaze na različite konferencije, radionice i edukacije, a potiče ih se i na učenje i korištenje novih tehnologija

Voditelj Odjela razvoja upravlja financijskim, materijalnim i ljudskim resursima Odjela. Njegova odgovornost su planiranje i organiziranje rada Odjela, definiranje standarda, procedura i politika za razvoj informacijskih sustava i software-a Trilixa. Svakodnevno komunicira s klijentima i partnerima. Zadužen je za nadzor pravovremene isporuke i kvalitete te za koordiniranje aktivnosti sa drugim odjelima, a i za stručni razvoj projektanata.

ODJEL KONZALTINGA

U Odjelu konzaltinga zapošljavamo Mlade i Starije konzultante.

Mladi konzultanti su osobe željne stjecanja znanja i iskustava kroz sudjelovanje u projektima i kontinuirani razvoj svojih znanja i vještina. Mladim konzultantima stoga nudimo poticajno okruženje učenje te osiguravamo brojne prilike za interne i eksterne edukacije kao i pomoć u izboru područja u kojima se žele graditi. Jedan od dobrih primjera je naša mlada konzultantica koja je nakon završenog dodatnog školovanja „Programer internet aplikacija – PHP i MySQL“ na Učilištu Algebra pronašla svoj razvojni put u području Learning Management System-a Trilixa, Školovanje koje joj je omogućio Poslodavac, otvorilo joj je mogućnost da preuzme nadzor, izvedbu i koordinaciju aktivnosti vezanih uz Learning Management System Trilixa i Trilixovih klijenata, kreiranje dizajnerske komponente Trilixovih rješenja i komunikacije prema okolini. Kao nastavak tog smjera u njenoj je nadležnosti i kreiranje i skrb za Trilixovu prisutnost u on-line kanalima prodaje, kao i educiranje klijenata.

Stariji konzultanti se bave prvenstveno sigurnosti informacijskih sustava. Oni vide širu sliku okruženja naših klijenata, ali prepoznaju i detalje. Rado surađuju s različitim stručnjacima, iz različitih industrija. Sposobni su prepoznati potrebe klijenata, kao i održati edukaciju. Čitanje i proučavanje propisa im ne predstavlja problem, već užitak, a sve da bi bili sposobni obaviti nadzor i koordinaciju aktivnosti vezanih uz sigurnost informacijskih sustava, nadzor i kontrolu provedbe politika i procedura za različite klijente, iz različitih industrija. Oni snimaju poslovne procese, uočavaju rizike i predlažu mjere sigurnosti te mjere za poboljšanje sigurnosnih kontrola. Identificiraju različite poslovne potrebe klijenata. Svoje znanje i iskustvo prenose mladim konzultantima Trilixa.

Voditelj Odjela je zadužen za upravljanje ljudskim, financijskim i materijalnim resursima Odjela. Njegova odgovornost su planiranje i organiziranje rada Odjela, definiranje standarda, procedura i politika iz domene rada Odjela. Svakodnevno komunicira s klijentima i partnerima. Zadužen je za nadzor pravovremene isporuke i kvalitete, za koordiniranje aktivnosti sa drugim odjelima te za stručni razvoj i podršku konzultantim​a.

ODJEL PODRŠKE KORISNICIMA

Središnje komunikacijsko sučelje Trilixa prema našim klijentima, okolini i internim procesima unutar tvrtke je Odjel podrške korisnicima. Odjel podrške korisnicima podijeljen je na dvije cjeline. U jednom dijelu rade Agenti podrške korisnicima što predstavlja pozivni centar i prvu liniju podrške. Drugu liniju podrške predstavlja odjel Operacija u kojem rade Operations desk specijalisti.Operateri u pozivnom centru svakodnevno tehnički i administrativno obrađuju incidente koje korisnici prijave. Sve prijave bilježe se kroz sustav za evidenciju incidenta što korisnicima u svakom trenutku omogućuje provjeru statusa od trenutka prijave do rješavanja incidenta.

Odjel podrške predstavlja prvu liniju tehničke podrške korisnicima kroz rješavanje jednostavnijih incidenata putem telefona te eskalacijom složenijih incidenata na drugu specijalističku liniju tehničke podrške.Operations desk specijalisti kroz nadzorne mehanizme nadziru rad sustava i vrše provjeru dostupnosti servisa. Rješavaju složenije probleme eskalirane od strane pozivnog centra. Testiraju servise i aplikacije prije puštanja u produkciju, održavaju postojeće aplikacije. Većina potencijalnih zastoja rješava se kroz proaktivni nadzor i praćenje sustava i prije prijave korisnika.Voditelj je zadužen za vođenje procesa i organizaciju rada Odjela, prodajne aktivnosti te implementaciju i predlaganje procesa usmjerenih na povećanje razine i osiguranje kvalitete obavljenih usluga prema korisnicima Odjela. Osim toga, u dužnost mu se ubrajaju i edukacije korisnika, komunikacija prema internim i vanjskim korisnicima te upravljanje financijski, materijalnim i ljudskim resursima Odjela.

ODJEL RAZVOJA POSLOVANJA

Trenutno otvoreno radno mjesto za Odjel razvoja:

Želite unaprijediti svoje znanje i vještine rade​ći na razli​čitim projektima? Važno ​vam je konstantno u​čenje i usavršavanje? Uživate u radu s ljudima?

Postanite član Trilix tima kao:

Junior / Senior Java developer (M/Ž)

Tražimo:

 • barem 1 godina radnog iskustva (poželjno)
 • poznavanje Jave ili drugog objektno orijentiranog programskog jezika
 • poznavanje SQL jezika
 • poznavanje HTML-a i JavaScript-a
 • prednost ukoliko poznajete Spring Framework i SQL Server
 • prednost ukoliko imate iskustva u razvoju web aplikacija
 • proaktivnost u radu
 • spremnost na timski rad
 • želju za kontinuiranim napretkom

Nudimo:

 • prijateljski raspoložene kolege i dobru atmosferu
 • mlađim kolegama dajemo mentoriranje kroz prve projekte
 • developeri imaju vlastite sobe po maksimalno 4 osobe
 • najbolje alate koje možemo kupiti
 • IntelliJ IDEA kao Java okruženje
 • SQL Prompt kao dodatak za SQL Server
 • Bitbucket kao git repozitorij
 • JIRA kao ticketing sustav
 • SQL Server
 • odlazak na konferencije
 • edukaciju SCRUM metodologije
 • službeni laptop i dva monitora
 • službeni mobitel za privatne svrhe
 • fleksibilno radno vrijeme
 • plaćene sistematske preglede
 • parking mjesto za bicikl
 • kava, čaj i sladoled (ljeti) u kuhinji
 • priliku da pobijedite kolege na PS4 PES i Mortal Kombat turniru
 • team building aktivnosti po izboru većine

Pošaljite nam svoj CV i motivacijsko pismo na email: posao@trilix.eu.

Najnoviji odjel u Trilixu je Odjel razvoja poslovanja u kojem zapošljavamo pokreta​če naših razvojnih aktivnosti. Od svakog našeg strucnjaka za razvoj poslovanja o​čekujemo razumijevanje poslovne okoline naših klijenta, prepoznavanje klijentovih potreba u svrhu izrade programskih rješenja te angažman u prijenosu navedenih potreba odjelu razvoja programske podrške . U sklopu svojih svakodnevnih radnih zadataka naši stru​čnjaci analiziraju tržišni potencijal postoje​ćih programskih rješenja i predlažu strategije njihovog daljnjeg poboljšanja i razvoja. U sklopu analize dugorocnih ciljeva, ispituju rizike i potencijale Trilixa u budu​ćim poslovnim pothvatima. U suradnji sa svim potrebnim organizacijskim dijelovima Trilixa predlažu poboljšaja procesa te koordinaraju aktivnosti vezane uz izvedbu i isporuku strateških projekata.

Voditelj Odjela je odgovoran za organizaciju ljudskih resursa Odjela te uskla​đivanje aktivnosti Odjela sa strateškim ciljevima kompanije.

​ODJEL PRODAJE

Za prodaju je u Trilixu zadužen Voditelj klju​čnih kupaca. Izravno komunicira s kupcima s ciljem primjene Trilixovih kompetencija kako bi se stvorila kompletna rješenja koja zadovoljavaju poslovne potrebe kupaca. Pridobiva nove kupce, a s postoje​ćima održava kontakt i pomaže im u planiranju daljnjeg korištenja Trilix usluga. Izra​đuje ponude i ugovore. Imperativ je stalno prou​čavanje novih tehnologija i sudjelovanje u osmišljavanju novih rješenja u suradnji sa stru​čnom službom Business Development. Trilix Prodaja je pro-aktivna te nastupa prema tržištu evangelisti​čki. U radu mu pomaže Referent u prodaji, koji drži aktualnom listu kupaca i korisni​čkih zahtjeva te pomaže ra​čunovodstvu pri naplati usluga.

VODITELJ/ICA UREDA

Da bi svi odjeli optimalno funkcionirali brine se Voditelj/ica ureda koji prima i sortira poštu, skenira dokumente, sudjeluje u izradi projektne dokumentacije, sređuje ulazne i izlazne račune, stvara radne naloge i brine se za organizaciju sastanaka na način da ne utječu na raspored svojih kolega. Voditelj/ica ureda također predlaže, planira i nadgleda sve aktvinosti u administrativnoj domeni, te se brine oko svih pravnih poslova.

Izjava o zaštiti privatnosti

Trilix kontinuirano širi poslovanje te povećava broj zaposlenih. Kao informatička tvrtka, najčešće tražimo informatičare s različitih učilišta (Fakultet organizacije i informatike, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Tehničko veleučilište), bilo s iskustvom ili bez. Zapošljavamo i kandidate drugačijeg profila za rad u Odjelu konzaltinga, Odjelu podrške korisnicima, Odjelu poslovne analize i u prodaji. Trenutno u Trilixu radi oko 30 zaposlenih. Radno vrijeme nam je fleksibilno, na poslu imamo osiguranu kavu i svježe voće, a najvažnije od svega – prijateljsku i opuštenu radnu atmosferu!
Studentima s različitih učilišta omogućujemo da kod nas obave stručnu praksu, koju plaćamo, a neke od studenata smo nakon uspješno obavljene prakse i zaposlili te sada rade kod nas. Osim studenata koji nam dolaze na stručnu praksu, kod nas konstantno radi i nekoliko studenata, koji nam pomažu oko obavljanja poslova u našem Odjelu podrške korisnicima.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI
osobnih podataka potencijalnih zaposlenika

Ova Izjava o zaštiti privatnosti osobnih podataka potencijalnih zaposlenika primjenjuje se na obradu osobnih podataka kandidata za radno mjesto, neovisno javljaju li se isti na objavljeni natječaj ili slanjem otvorene molbe za posao, upućene Trilix d.o.o., OIB: 23149457295, kao voditelju obrade podataka.
Ukoliko Vam bilo što iz navedene Izjave nije jasno, ili želite uputiti zahtjev za ostvarenjem bilo kojeg od svojih prava možete nam se obratiti na;

mail adresu: osobni.podaci@trilix.eu

ili na adresu:

Trilix d. o. o.
Miramarska cesta 24.
10000 Zagreb
n/r „Službeniku za zaštitu osobnih podataka

Svrha i pravni temelj

Osobne podatke potencijalnih zaposlenika prikupljamo i obrađujemo isključivo za potrebe zapošljavanja i odabira kandidata, kako bismo osigurali učinkovito i uspješno provođenje selekcije kandidata, te ostalih procesa vezanih uz zapošljavanje, što uključuje ali se ne ograničava na:

 • obradu podataka radi ostvarenja komunikacije s vama vezano uz zapošljavanje ili prijavu za radno mjesto,
 • obradu podataka u svrhu ocjenjivanja i procjene tijekom postupka zapošljavanja,
 • obradu podataka radi sklapanja ugovora o radu s vama,
 • obradu podataka u svrhu ocjenjivanja i procjene u budućem postupku zapošljavanja.

Pravni temelji za takvu obradu podataka jest poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora, poštivanje pravnih obveza, te u posljednjem slučaju, naš legitimni interes.

Naime, kako bismo smanjili vrijeme ali i troškove vezane uz traženje novih zaposlenika, imamo praksu, sačuvati podatke prijavljenih kandidata koji iz bilo kojih razloga nisu prošli selekcijski postupak za koji su se prvotno prijavili, a sve kako bi vas kontaktirali i po vašem pristanku uvrstili u neki budući selekcijski postupak koji odgovara vašim interesnim područjima.

Primatelji osobnih podataka

Osobnim podacima koje obrađujemo u svrhe zapošljavanja imaju pristup naši zaposlenici koji sudjeluju u postupku zapošljavanja. Budući da naši rukovoditelji odjela imaju slobodu odabira načina selekcijskog postupka, osobne podatke mogu obrađivati rukovoditelji odjela, ali i drugi zaposlenici odjela koji sudjeluju u selekcijskom postupku.

Ukoliko ste zamolbu podnijeli putem portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta, osobne podatke obrađuju i zaposlenici istog izvršitelja, uz poštivanje svih ugovornih odredbi vezanih uz sigurnost osobnih podataka.
Osim navedenoga, vaše osobne podatke obrađuje i treća strana koju smo angažirali za provođenje dijela selekcijskog postupka koji se tiče psihološke procjene kandidata, na način da provodi razgovore sa kandidatima koji uđi u uži krug odabira. A koja strana, je u svojstvu izvršitelja obrade, također vezana ugovornim odredbama koje uređuju zaštitu i sigurnost osobnih podataka.
Vaše osobne podatke nećemo prenositi zemljama izvan Republike Hrvatske, niti bilo kojim međunarodnim organizacijama.
Vremensko razdoblje pohrane podataka
Ukoliko dođe do sklapanja ugovora o radu, svi relevantni osobni podaci prikupljeni tijekom selekcijskog postupka će postati dio evidencije zaposlenika i čuvat će se trajno sukladno obvezujućim posebnim propisima.
Ukoliko ipak ne dođe do zasnivanja radnog odnosa, vaši osobni podaci će biti pohranjeni narednih 12 mjeseci od završetka selekcijskog postupka, nakon čega se trajno brišu, osim ukoliko ne postoji druga pravna osnova za obradom istih podataka. Ako ne želite da po završetku selekcijskog postupka zadržimo vaše podatke, o tome nas možete u bilo kojem trenutku obavijestiti, bilo prilikom prethodne komunikacije s voditeljem selekcijskog postupka ili obraćanjem na adresu osobni.podaci@treilix.eu .

Vaša prava

Osim što veliku pažnju posvećujemo svojim trenutnim zaposlenicima i redovito brinemo i ohrabrujemo ih u ostvarivanju svih njihovih prava, Trilix jednako tako vodi računa i o potencijalnim i/ili budućim zaposlenicima. Stoga vas obavještavamo da ukoliko imate takvu potrebu, u svakom trenutku možete zatražiti pristup vašim osobnim podacima, što znači da ćemo vam po prijamu takvog zahtjeva u što kraćem roku, svakako ne dužem od 30 dana, pružiti sve informacije koje se odnose na vaše osobne podatke. Isto tako, možete zatražiti ispravak ili brisanje svojih podataka ili pak ograničavanje obrade podataka, ukoliko to smatrate potrebnim.
Međutim svakako napominjemo, da ukoliko od nas zatražite brisanje svojih podataka ili ograničavanje obrade, nećemo biti u mogućnosti uzeti vas u obzir prilikom selekcijskog postupka.
Isto tako, ukoliko smatrate da je zaista došlo do povrede vaših prava u svezi obrade i zaštite vaših podataka, možete podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu.

Zadnje ažurirano: 30. svibnja 2019.

Povratak na Politiku zaštite osobnih podataka

 

 

​ISO 9001:2015 HR11/0474 (kliknite za više)

​ISO/IEC 27001:2013 HU11/5711 (kliknite za više)

Member of HUJAK www.hujak.hr (kliknite za više)