Kolega Nikola Markovinović, voditelj Konzaltinga u Trilixu, je sudjelovao na seminaru o implementaciji nove uredbe EU o zaštiti osobnih podataka, u organizaciji portala Edukacije.eu.

Naslov njegovog izlaganja je bio “Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) – Izazovi implementacije”.

Obrađene teme odnose se na prava i obveze sudionika u procesu obrade osobnih podataka, načela obrade osobnih podataka, proces implementacije kontrola u obradi osobnih podataka – s posebnim naglaskom na procjenu učinkovitosti zaštite osobnih podataka (PIA) i analizu rizika (RA) u procesu obrade kao i na izazove koji nam slijede nakon procesa usklađivanja sa zahtjevima GDPR.

Podsjećamo, GDPR odredba stupa na snagu u svibnju 2018. godine, a kazne za kršenje nove EU regulative o zaštiti osobnih podataka iznose čak i do 4 % godišnjeg prihoda tvrtke ili 20 milijuna eura.

Više o GDPR odredbi možete pročitati na blogu Spana.