Kolega Marin Kalapać održao je predavanje na temu “FreeMarker in Spring Web”.

Predavanje je bilo o korištenju Apache Freemarker template enginea za dinamičko generiranje web stranica u Spring MVC web aplikacijama. Marin je publici otkrio kako s Apache Freemarkerom zamijeniti JSP kao najčešću tehnologiju generiranja web stranica. Također, pokazao je najčešće dinamički generirane komponente u Apache Freemarkeru.