DSDS powered by Trilix kao lider u distribuciji digitalnih dobara u retail kanalima nastavlja širenjem usluga distribucije digitalnih dobara i fiskalizacije kroz online kanale. Ponosni što smo integrirali i isporučujemo digitalna dobra u pet banaka u Hrvatskoj za njihove m-Banking i e-Banking kanale prodaje.

Mobile & Online banking

Omogućili smo bankama dva modela integracije koje mogu izabrati. Kroz model Shop-In-Shop bankama je na jednostavan i brz način osiguran dostup do raznih digitalnih dobara bez redizajna i promjena unutar svojih sustava. Prednost Trilix rješenja je dostup do niza raznih digitalnih dobara kroz samo jedno integracijsko sučelje. Time su sama implementacija i nadzor dodatno pojednostavljeni, troškovi korištenja su smanjeni  a bitno je povećana sigurnost jer je samo jedna integracija. Komfor korištenja za krajnje korisnike je ipak najveća vrijednost.

Glavne karakteristike Trilix rješenja za opskrbu digitalnim dobrima u bankarskim prodajnim kanalima su:

  • Jedno sučelje za dohvat svih digitalnih dobara, za sve prodajne kanale koje koriste (razvijeno na REST tehnologiji).
  • Sve promjene na digitalnim dobrima dolaze kroz integracijsko sučelje čime je anuliran trošak održavanja
  • Nema zalihe bonova/usluga na skladištima
  • Nema naručivanja bonova
  • Pregled prodaje po svim kanalima je u realnom vremenu
  • Omogućena je direktna nadoplata korisničkih računa (poboljšano korisničko iskustvo kupnje)
  • Bitno povećan broj dodatnih usluga za klijente banke u prodajnim kanalima
  • Trilix podrška je sastavni dio usluge