Trilixov razvojni tim održao predavanja na JavaCro’17 konferenciji

Demonstracija Apache Freemarker tehnologije na Javantura konferenciji

Trilix nastupio na seminaru o zaštiti osobnih podataka