Trenutno otvoreno radno mjesto: KONZULTANT (M/Ž)
OPERATION DESK SPECIALIST (M/Ž)

Zainteresiran/a si za posao u Trilixu? Pošaljite otvorenu molbu

Prijavite se za obavljanje stručne prakse

Trilix kontinuirano širi poslovanje te povećava broj zaposlenih. Kao informatička tvrtka, najčešće tražimo informatičare s različitih učilišta (Fakultet organizacije i informatike, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Tehničko veleučilište), bilo s iskustvom ili bez. Zapošljavmo i kandidate drugačijeg profila za rad u Odjelu konzaltinga, Odjelu podrške korisnicima, Odjelu poslovne analize i u prodaji. Trenutno u Trilixu radi 18 zaposlenih. Radno vrijeme nam je fleksibilno, na poslu imamo osiguranu kavu i svježe voće, a najvažnije od svega – prijateljsku, opuštenu radnu atmosferu!

Studentima s različitih učilišta omogućujemo da kod nas obave stručnu praksu, koju plaćamo, a neke od studenata smo nakon uspješno obavljene prakse i zaposlili te sada rade kod nas. Osim studenata koji nam dolaze na stručnu praksu, kod nas konstantno radi i nekoliko studenata, koji nam pomažu oko obavljanja poslova u našem Odjelu podrške korisnicima.

 

U našem Odjelu razvoja rade projektanti i njihov voditelj. Projektanti su zaduženi za razvoj aplikativnih rješenja i sustava te rade na projektima i u domeni održavanja. Iskusniji samostalno rade procjenu angažmana te implementaciju sustava, a projektantima s manje iskustva u tome pomažu voditelj te stariji kolege. U sklopu svojih dužnosti svi drže prezentacije i edukacije klijenata i internih korisnika.

Ključne tehnologije koje koriste su:

 • Java
 • Spring Framework
 • Spring Web Services
 • SQL Server.

Projektanti često odlaze na različite konferencije, radionice i edukacije, a potiče ih se i na učenje i korištenje novih tehnologija.

Voditelj Odjela razvoja upravlja financijskim, materijalnim i ljudskim resursima Odjela. Njegova odgovornost su planiranje i organiziranje rada Odjela, definiranje standarda, procedura i politika za razvoj informacijskih sustava i software-a Trilixa. Svakodnevno komunicira s klijentima i partnerima. Zadužen je za nadzor pravovremene isporuke i kvalitete te za koordiniranje aktivnosti sa drugim odjelima, a i za stručni razvoj projektanata.

U Odjelu konzaltinga zapošljavamo Mlađe i Starije konzultante.

Mlađi konzultanti su osobe željne stjecanja znanja i iskustava kroz sudjelovanje u projektima i kontinuirani razvoj svojih znanja i vještina. Mlađim konzultantima stoga nudimo poticajno okruženje učenje te osiguravamo brojne prilike za interne i eksterne edukacije kao i pomoć u izboru područja u kojima se žele graditi. Jedan od dobrih primjera je naša mlađa konzultantica koja je nakon završenog dodatnog školovanja „Programer internet aplikacija – PHP i MySQL“ na Učilištu Algebra pronašla svoj razvojni put u području Learning Management System-a Trilixa, Školovanje koje joj je omogućio Poslodavac, otvorilo joj je mogućnost da preuzme nadzor, izvedbu i koordinaciju aktivnosti vezanih uz Learning Management System Trilixa i Trilixovih klijenata, kreiranje dizajnerske komponente Trilixovih rješenja i komunikacije prema okolini. Kao nastavak tog smjera u njenoj je nadležnosti i kreiranje i skrb za Trilixovu prisutnost u on-line kanalima prodaje, kao i educiranje klijenata.

Stariji konzultanti se bave prvenstveno sigurnosti informacijskih sustava. Oni vide širu sliku okruženja naših klijenata, ali prepoznaju i detalje. Rado surađuju s različitim stručnjacima, iz različitih industrija. Sposobni su prepoznati potrebe klijenata, kao i održati edukaciju. Čitanje i proučavanje propisa im ne predstavlja problem, već užitak, a sve da bi bili sposobni obaviti nadzor i koordinaciju aktivnosti vezanih uz sigurnost informacijskih sustava, nadzor i kontrolu provedbe politika i procedura za različite klijente, iz različitih industrija. Oni snimaju poslovne procese, uočavaju rizike i predlažu mjere sigurnosti te mjere za poboljšanje sigurnosnih kontrola. Identificiraju različite poslovne potrebe klijenata. Svoje znanje i iskustvo prenose mlađim konzultantima Trilixa.

Voditelj Odjela je zadužen za upravljanje ljudskim, financijskim i materijalnim resursima Odjela. Njegova odgovornost su planiranje i organiziranje rada Odjela, definiranje standarda, procedura i politika iz domene rada Odjela. Svakodnevno komunicira s klijentima i partnerima. Zadužen je za nadzor pravovremene isporuke i kvalitete, za koordiniranje aktivnosti sa drugim odjelima te za stručni razvoj i podršku konzultantima.

Trenutno otvoreno radno mjesto za Odjel konzaltinga:

Želite unaprijediti svoje znanje i vještine radeći na različitim projektima? Važno Vam je konstantno učenje i usavršavanje? Uživate u radu s ljudima?

Postanite član Trilix tima kao:

KONZULTANT (M/Ž)

Vaši glavni zadaci biti će:

 • nadzor i koordinacija aktivnosti vezanih uz sigurnost informacijskog sustava
 • kontrola provedbe procedura;
 • periodičke provjere sigurnosnih implementacija i definiranih sigurnosnih kontrola;
 • identifikacija i analiza poslovnih potreba klijenata;
 • snimanje poslovnih procesa, uočavanje rizika te predlaganje mjera sigurnosti;
 • planiranje i predlaganje aktivnosti vezanih uz sigurnost informacijskog sustava, uključivo nadzor i predlaganje projekata sigurnosnog karaktera te periodičku provjeru analize rizika;
 • prijedlog poboljšanja sigurnosnih kontrola;
 • rad na projektima u domeni upravljanja organizacijom, rizicima i usklađenosti s regulativom u domeni sigurnosti;
 • organiziranje i vođenje sastanaka;
 • izrada i držanje prezentacija klijentima te edukacija klijenata.

Profil kandidata:

 • završen diplomski studij tehničkog, prirodoslovnog ili ekonomskog smjera
 • 3 godina iskustva na poslovima vezanim uz IS reviziju, informacijsku sigurnost ili upravljanje rizicima
 • interes i spremnost za učenje
 • izvrsno znanje engleskog jezika
 • poslovna i prodajna orijentacija
 • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine
 • CISA, ISO/IEC 27001 Lead Auditor, ITIL, CISSP i/ili drugi certifikati iz domene informacijske sigurnosti su prednost, ali ne i uvjet

Nudimo:

 • Poticajnu i dinamičnu radnu okolinu
 • Mogućnost profesionalnog razvoja kroz edukaciju i rad na zanimljivim zadacima i projektima
 • Pozitivnu radnu atmosferu s otvorenom komunikacijom i kvalitetnim uvjetima rada
 • Kontinuirano stručno usavršavanje

Prijavi se na oglas za posao


Vaše ime i prezime (obavezno)
E-mail adresa: (obavezno)
Predmet:
Poruka:
Priložote životopis:

 

 

Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci, odnosno ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa, broj telefona, kao i podaci o datumu, godini i mjestu Vašeg rođenja, podaci o Vašem obrazovanju i dosadašnjem radu, kao i ostali podaci koji su potrebni za Vašu prijavu na pojedini Trilixov natječaj za zapošljavanje, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni. Trilix d.o.o. se obvezuje da će Vaše osobne podatke koristiti isključivo u identifikacijske svrhe i svrhe razmatranja Vaše prijave na natječaj za zapošljavanje te sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Trilix će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećima na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj strani osim agenciji ERPICON d.o.o. (koja za Trilix d.o.o. provodi postupak selekcije kandidata) bez Vaše prethodne suglasnosti.

Vaši podaci će se čuvati u Trilixovoj evidenciji potencijalnih kandidata za zaposlenje u periodu od 3 godine nakon čega će se izbrisati. Ukoliko se u bilo kojem trenutku predomislite zahtjev za brisanjem iz evidencije kandidata možete podnijeti putem elektroničke pošte info@trilix.eu.

Središnje komunikacijsko sučelje Trilixa prema našim klijentima, okolini i internim procesima unutar tvrtke je Odjel podrške korisnicima. Odjel podrške korisnicima podijeljen je na dvije cjeline. U jednom dijelu rade Agenti podrške korisnicima što predstavlja pozivni centar i prvu liniju podrške. Drugu liniju podrške predstavlja odjel Operacija u kojem rade Operations desk specijalisti.
Operateri u pozivnom centru svakodnevno tehnički i administrativno obrađuju incidente koje korisnici prijave. Sve prijave bilježe se kroz sustav za evidenciju incidenta što korisnicima u svakom trenutku omogućuje provjeru statusa od trenutka prijave do rješavanja incidenta.

Odjel podrške predstavlja prvu liniju tehničke podrške korisnicima kroz rješavanje jednostavnijih incidenata putem telefona te eskalacijom složenijih incidenata na drugu specijalističku liniju tehničke podrške.
Operations desk specijalisti kroz nadzorne mehanizme nadziru rad sustava i vrše provjeru dostupnosti servisa. Rješavaju složenije probleme eskalirane od strane pozivnog centra. Testiraju servise i aplikacije prije puštanja u produkciju, održavaju postojeće aplikacije. Većina potencijalnih zastoja rješava se kroz proaktivni nadzor i praćenje sustava i prije prijave korisnika.
Voditelj je zadužen za vođenje procesa i organizaciju rada Odjela, prodajne aktivnosti te implementaciju i predlaganje procesa usmjerenih na povećanje razine i osiguranje kvalitete obavljenih usluga prema korisnicima Odjela. Osim toga, u dužnost mu se ubrajaju i edukacije korisnika, komunikacija prema internim i vanjskim korisnicima te upravljanje financijski, materijalnim i ljudskim resursima Odjela.

Trenutno otvoreno radno mjesto za Odjel podrške korisnicima:

OPERATION DESK SPECIALIST (M/Ž)

Ukoliko si zainteresiran za nadzor korisničkih i internih sustava, voliš rješavati tehničke probleme, analizirati logove, razvijati svoje znanje na Apache Tomcat, Java i Microsoft Windows tehnologijama onda je ovo posao za tebe. Tehničke probleme koje ne uspije riješiti naša prva linija podrške kroz pozivni centar rješava specijalistička linije što je odjel operacija. Također uz većina potencijalnih problema rješava se pro aktivni nadzor i praćenje sustava i prije prijave korisnika.
Glavni zadaci bit će:

 • Specijalistička linija podrške
 • Obrada dnevnih tiketa
 • Praćenje performansi sustava/ servisa/aplikacija
 • Nadzor dostupnosti sustava/servisa/aplikacija
 • Analiza logova
 • Testiranje rješenja kroz faze razvoja
 • Rad u pripravnosti
 • Redovna održavanja

Uvjeti:

 • VŠS/VSS tehničkog smjera ili SSS uz odgovarajuće iskustvo
 • Poželjna 1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima
 • Iskustvo u održavanju Apache Tomcat (Java) tehnologija
 • Iskustvo u radu održavanja Microsoft SQL Server tehnologija
 • Iskustvo u održavanju Microsoft Windows tehnologija je prednost
 • Aktivno znanje engleskog jezika

Što nudimo:

 • kontinuirani profesionalni razvoj kroz različite oblike edukacije
 • dinamično radno okruženje
 • rad na međunarodnim projektima

Vrsta zaposlenja:

 • Stalni radni odnos

Napomena:
Podržavamo zapošljavanje osoba s invaliditetom

Prijavi se na oglas za posao


Vaše ime i prezime (obavezno)
E-mail adresa: (obavezno)
Predmet:
Poruka:
Priložote životopis:

 

 

Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci, odnosno ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa, broj telefona, kao i podaci o datumu, godini i mjestu Vašeg rođenja, podaci o Vašem obrazovanju i dosadašnjem radu, kao i ostali podaci koji su potrebni za Vašu prijavu na pojedini Trilixov natječaj za zapošljavanje, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni. Trilix d.o.o. se obvezuje da će Vaše osobne podatke koristiti isključivo u identifikacijske svrhe i svrhe razmatranja Vaše prijave na natječaj za zapošljavanje te sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Trilix će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećima na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj strani osim agenciji ERPICON d.o.o. (koja za Trilix d.o.o. provodi postupak selekcije kandidata) bez Vaše prethodne suglasnosti.

Vaši podaci će se čuvati u Trilixovoj evidenciji potencijalnih kandidata za zaposlenje u periodu od 3 godine nakon čega će se izbrisati. Ukoliko se u bilo kojem trenutku predomislite zahtjev za brisanjem iz evidencije kandidata možete podnijeti putem elektroničke pošte info@trilix.eu.

Najnoviji odjel u Trilixu je Odjel razvoja poslovanja u kojem zapošljavamo pokretače naših razvojnih aktivnosti. Od svakog našeg stručnjaka za razvoj poslovanja očekujemo razumijevanje poslovne okoline naših klijenta, prepoznavanje klijentovih potreba u svrhu izrade programskih rješenja te angažman u prijenosu navedenih potreba odjelu razvoja programske podrške . U sklopu svojih svakodnevnih radnih zadataka naši stručnjaci analiziraju tržišni potencijal postojećih programskih rješenja i predlažu strategije njihovog daljnjeg poboljšanja i razvoja. U sklopu analize dugoročnih ciljeva, ispituju rizike i potencijale Trilixa u budućim poslovnim pothvatima. U suradnji sa svim potrebnim organizacijskim dijelovima Trilixa predlažu poboljšaja procesa te koordinaraju aktivnosti vezane uz izvedbu i isporuku strateških projekata.

Voditelj Odjela je odgovoran za organizaciju ljudskih resursa Odjela te usklađivanje aktivnosti Odjela sa strateškim ciljevima kompanije,

Za prodaju je u Trilixu zadužen Voditelj ključnih kupaca. Izravno komunicira s kupcima s ciljem primjene Trilixovih kompetencija kako bi se stvorila kompletna rješenja koja zadovoljavaju poslovne potrebe kupaca. Pridobiva nove kupce, a s postojećima održava kontakt i pomaže im u planiranju daljnjeg korištenja Trilix usluga. Izrađuje ponude i ugovore. Imperativ je stalno proučavanje novih tehnologija i sudjelovanje u osmišljavanju novih rješenja u suradnji sa stručnom službom Business Development. Trilix Prodaja je pro-aktivna te nastupa prema tržištu evangelistički. U radu mu pomaže Referent u prodaji, koji drži aktualnom listu kupaca i korisničkih zahtjeva te pomaže računovodstvu pri naplati usluga.

Kako bi svi Odjeli mogli funkcionirati, brine se Voditeljica ureda koja zaprima i šalje poštu, uvezuje i skenira dokumente, sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije, urudžbira ulazne i izlazne račune, izrađuje putne naloge te se kroz organizaciju i vođenje sastanaka brine da svi ostali suradnici nemaju preklapanja u svom rasporedu. Voditeljica također predlaže, planira i provodi sve aktivnosti u administrativnoj domeni te se brine o poštivanju zakonskih propisa.