Trilixov razvojni tim održao predavanja na JavaCro’17 konferenciji

Demonstracija Apache Freemarker tehnologije na Javantura konferenciji

Trilix nastupio na seminaru o zaštiti osobnih podataka

Kako smo kreirali uslugu SMS nadoplate računa i pozivnog centra za nextbike