Demonstracija Apache Freemarker tehnologije na Javantura konferenciji

Trilix nastupio na seminaru o zaštiti osobnih podataka

Kako smo kreirali uslugu SMS nadoplate računa i pozivnog centra za nextbike

Trilix nastupio na konferenciji Span Dana Protection Day 2016

Centar kompetencija upravljanja rizicima – Trilix, Fina, SGS

Plaćanje vožnji na dječjim igračkama sa mPlati uslugom

Dizajniranje pametnoga grada za poboljšanje života građana